O PROJEKTU

Sažetak
Savremena poljoprivreda u velikoj meri se zasniva na novim tehnološkim rešenjima usko povezanim sa sve većom upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i različitim softverskim rešenjima, ne samo za praćenje, već i za upravljanje proizvodnim procesima. U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvek u velikoj meri naslonjena na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja. Izgradnja održive regionalne budućnosti u velikoj meri zavisi od ukrštanja ova dva sektora kojima, iako uz prisutnu konstataciju u svim delovima društva da su ova područja od značaja za dalji razvoj i ekonomsku aktivnost, do sada nije posvećena dovoljna pažnja u obrazovnim i nastavnim praksama. Imajući ovo u vidu projekat VIRAL ima za cilj da pokrene sticanje viših nivoa znanja, veština i njihove primene sa posebnom preporukom za upotrebu IKT u poljoprivrednom obrazovanju i obuci, kako u formalnom, tako i u neformalnom okruženju. Više detalja o projekte možete pronaći na ovde:

Projekat VIRAL povezuje ključne visokoškolske ustanove i grupe stručnih ljudi u procesu zajedničkog kreiranja i testiranja novih metoda i praksi, kako na univerzitetima tako i u široj zajednici, pokretanjem takmičenja u profesionalnim disciplinama – hakatonima (hackathons) i ostvarivanjem karakteristične regionalne saradnje između univerziteta i poslovnog sektora. Osnovni proces učenja uključuje ne samo nastavno osoblje i studente poljoprivrednog i IT inženjerstva, već i sistem prenošenja stečenog znanja profesionalnim pružaocima savetodavnih usluga, kao i pozitivnih praksi saradnje sa kompanijama u toj oblasti, a koji su ostvareni kao rezultat intenzivne obuke i studijskih poseta evropskim univerzitetima. Uticaj intenzivnije upotrebe IKT u poljoprivredi omogućava održivi ruralni razvoj, povećava konkurentnost seoskih porodica, poboljšava pristup poljoprivrednika potrebnim uslugama i omogućava bolju perspektivu života (naročito žena i mladih) u ruralnim oblastima.

PRIKAŽI SVEPRIKAŽI MANJE

CILJEVI

Opšti cilj projekta VIRAL je podrška saradnji univerziteta i poslovnog sektora uz povećanu upotrebu IKT širom agro-zajednica zapadnog Balkana.

Koncept projekta koji se zasniva na omogućavanju upotrebe različitih IKT rešenja/tehnika/alata u nastavnom procesu i izvan njega, radi postizanja željene integracije poljoprivrede i inženjerstva što jača saradnju univerziteta i poslovnog sektora, kroz regionalne poljoprivredne zajednice, vode relevantne regionalne ustanove iz oblasti obrazovanja i obuka u poljoprivredi.

Cilj 1: Povećati kapacitet visokoškolskih ustanova da primenjuju i koriste IKT u procesu obrazovanja i obuka u oblati poljoprivrede kao i praksi

Visoko obrazovana i kvalifikovana radna snaga u poljoprivredi odgovorna je da stvori, deli i koristi znanja, a to treba i da je slučaj sa sistemom nastave, istraživanja i inovacija, kako bi se globalno znanje moglo iskoristiti, usvojiti i prilagoditi lokalnim potrebama. Odgovornost univerziteta bi mogla biti u boljoj funkciji, kada se visokoškolskim ustanovama omogući aktivnije praćenje moderne IKT infrastrukture i alata. Zato je potrebno uložiti mnogo napora u integrisanju IKT kao pedagoškog alata i komponente koja čini sastavni deo nastavnog procesa. Projekat VIRAL nudi obimnu komponentu obuke za nastavno osoblje, studente, neformalne trenere i druge učesnike koji pružaju usluge iz neke oblasti poljoprivrede, a u kojima se analiziraju IKT rešenja/tehnike/alati i njihova upotreba. Sveobuhvatni set obuke u obzir uzima važnost, odnosno opštu upotrebu IKT u poljoprivredi, upravljanje robotikom, softverske aplikacije, bespilotne letilice i GIS.

Cilj 2: Poboljšati efikasnost i zapošljavanje diplomiranih studenata poljoprivrede

Osiguranje kvaliteta stečenog znanja i osposobljenost studenata za rad nakon završetka studija na izabranom fakultetu jeste ključni aspekt visokog obrazovanja. Fokusiranje na zapošljavanje studenata pomaže univerzitetima da privuku i zadrže kvalitetne studente i održe konkurentsku prednost, dok su za studente povećane mogućnosti zaposlenja, ključna motivacija za pohađanje specifičnih oblasti obrazovanja. Imajući to u vidu, projekat VIRAL posebnu pažnju obraća na: – eliminaciju postojećeg jaza u pogledu veština: neophodna je bliža saradnja sa poslovnim sektorom kako bi se omogućilo približavanje veština čije sticanje omogućavaju univerziteti tokom studija i veština koje preduzeća žele u oblasti poljoprivrede. Ovde je neophodno usvojiti široku definiciju „učenja“ uz naglašavanje neophodnosti posebnih “mekih” veština neophodnih za upotrebu IKT i preduzetništvo, koje su često na fakultetima slabije izražene u poređenju sa veštinama tehničkih karakteristika povezanih sa prirodom fakulteta i – integrisanje procesa zapošljavanja u nastavne programe: u traženju načina da se integrišu elementi fokusirani na zapošljavanje studenata u nastavne programe, projekat VIRAL će koristi odnose sa poslodavacima kao alat za pružanje smislenih iskustava u učenju, zasnovane na konkretnim problemima. U prilog tome ide i organizacija takmičenja hakaton kao alata za izgradnju dodatnih kapaciteta za visokoškolske ustanove u obrazovanju i istovremeno ostvarivanje rezultata koji mogu biti upotrebljeni u poslovnom sektoru. Jedan od glavnih zahteva na projektu je promena u pristupu na koji se mladi obučavaju za rad u poljoprivredi i preduzetništvu. Veštine zasnovane na pojačanoj upotrebi IKT postale su potreba za savremeni poljoprivredni i prehrambeni sistem. Budućnost radnih mesta u poljoprivredi i prehrambenim sistemima zahtevaće preduzetničke veštine i upotrebu IKT. Realizacijom VIRAL projekta mladi će biti motivisani da deluju kao lideri i predstavnici za promociju inovacija u poljoprivredi neophodnih za ostvarivanje većih prihoda u sektoru.

Cilj 3: Pojačati regionalnu platformu za akademsku i poslovnu saradnju u cilju održivosti, umrežavanja i razmene unutar poljoprivrednih i tehnoloških zajednica.

Polazeći od uspešne primene prvog i drugog cilja koji pružaju strukturni okvir za izgradnju kapaciteta, treći cilj projekta predstavlja krajnji rezultat napora za formalno umrežavanje i povezivanje malih i srednjih poljoprivrednih preduzeća sa visokoškolskim ustanovama u formatu organizovanja regionalnog EKSPO događaja u cilju:

  • pružanja IT usluga u skladu sa odgovarajućim potrebama regionalnih agro-zajednica, uključujući obrazovanje i obuku u oblasti poljoprivrede i same proizvođače, te povećavajući njihovu efikasnost i održivost;
  • neprestanog širenja baze znanja izgrađenog oko sticanja i prenosa znanja koje ide u oba pravca – od univerziteta do poslovnog sektora i obratno;
  • promociju konkurentnih i dostupnih poljoprivrednih IT rešenja za privrednike čime se povećava njihova efikasnost i sposobnost sticanja profita u sektoru poljoprivrede. Strategije razvoja i/ili strategije internacionalizacije visokoškolskih ustanova koje učestvuju u realizaciji projekta naglašavaju relevantnost i kvalitet visokog obrazovanja koji posebno proizilaze iz upotrebe novih tehnologija u različitim naučnim oblastima.

Ovi navodi nesumnjivo daju uvid o značaju upotrebe IKT u visokoškolskom obrazovanju kao primarnog, sveobuhvatnog sredstva u savremenoj praksi obrazovanja i obuke.

PRIKAŽI SVEPRIKAŽI MANJE

Mediji o nama

Linkovi stranica sa vijestima za projekat VIRAL

PROČITAJ VIŠE

KONTAKT

Pošaljite nam poruku
    VIRAL

    IKT U POLJOPRIVREDI