UNIVERZITET BIJELJINA

Aleksandar Životić

Assistant professor

Aleksandar Životić je doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci s temom: „Potencijal prinosa jagode (Rubus ideaus L.) kao osnove za modeliranje tehnološki intenzivnog uzgoja“. Godine 2019. izabran je za docenta iz područja Hortikulture na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Bijeljina. Angažovan je i u naučno-istraživačkom radu u području poljoprivrede.