UNIVERZITET U TUZLI (UNTZ)

Aljo Mujčić

Professor

Aljo Mujčić redoviti je profesor na Odjelu za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Doktorirao je   elektrotehniku na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, 2004. Prof. Mujčić objavio je pet udžbenika i više od 70 časopisnih i konferencijskih radova. Učestvovao je u više od 10 istraživačkih projekata. Učestvovao je u razvoju diplomskog i dodiplomskog tečaja iz područja elektronike i telekomunikacija. Njegovo istraživanje uključuje obradu signala, optičke pristupne mreže i modeliranje nelinearnih komponenti.