SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Ana Mandić

PhD

Ana Mandić, docentica na Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, uže područje genetika i oplemenjivanje bilja. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Učestvovala je na više Tempus projekata, projekata iz programa IPA prekogranične saradnje te domaćih projekata pri fakultetu.