PLANTAŽE 13 JUL (PLANTAZE)

Ana Savović

MSc

Ana Savović, magistrica nauka iz područja vitikulture, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, stalno je zaposlena u sektoru za istraživanje i razvoj preduzeća „13. Jul Plantaže” kao saradnik za vitikulturu i uzgoj voća. Učestvuje u realizaciji naučnih i razvojnih projekata u vitikulturi i proizvodnji vina u preduzeću, a aktivno je učestvovala u projektima provođenim na domaćem i međunarodnom nivou. Objavila je oko deset radova u naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.