SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Antonio Stipanović

MS. Comp

Antonio Stipanović, magistar računarstva, stručni saradnik. Glavne aktivnosti su kreiranje i održavanje web sadržaja, računara podrška na fakultetu, tehnička podrška u projektima, obuka i savjetovanje zaposlenika, pomoć u realizaciji naučnih projekata.