UNIVERZITET U TUZLI (UNTZ)

Asmir Gogić

Docent

Asmir Gogić je docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli u februaru 2007., gdje je magistrirao i doktorirao u julu 2009., odnosno u decembru 2013. godine. Na elektrotehničkom fakultetu predaje nastavu koja obuhvata predmete poput ugrađenih sistema u telekomunikacijama, satelitske telekomunikacije, upoznavanje s elektronikom i tehničkim pisanjem LaTeX-a. Područja njegovog istraživanja su bežične senzorske mreže, ugrađeni sistemi, digitalna obrada signala i komunikacije dalekovoda.