SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Barbara Penavić

Ms.agr.

Barbara Penavić, magistrica poljoprivrede, mladi naučnik. Učestvuje u nastavi na oplemenjivanju bilja te u istraživačkom radu u istom području.