UNIVERZITET U MARIBORU (UM)

Dr. Silva Grobelnik Mlakar

Prodekanica

Dr. Silva Grobelnik Mlakar, prodekanica za međunarodnu saradnju, nudi predmete koji obuhvataju teme kao što su održivost, organska/integralna proizvodnja hrane, tehnike nakon berbe i kvaliteta povrća i poljskih usjeva, zaštićeni poljoprivredni proizvodi i namirnice, označavanje hrane. Aktivno je u;estvovala u mnogim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima koji se bave kvalitetom hrane (interno, eksterno) s obzirom na sisteme poljoprivredne proizvodnje (organski, integrirani, konvencionalni, biodinamički). Aktivno je učestvovala u istraživačkim projektima u okviru programa Core organic plus (SoilVeg, InterVeg, COBRA), Tempus (CaSA), program Teritorijalne suradnje SI-AT (projekt Health-Care NE). U ovom posljednjem, pripremila je i ocijenila modul osnovnoškolskog obrazovanja o označavanju hrane (na platformi Moodle). Vodila je dva domaća projekta o digitalizaciji i gamifikaciji botaničkog vrta.