SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Dragan Jurković

MS. Agr.mech.

Dragan Jurković, diplomirani inženjer agronomije, područje rada mehanizacija i strojarstvo u poljoprivredi. Bavi se istraživanjima na temu optimizacije prskalica, primjena pesticida u voćnjacima i vinogradima s naglaskom na tehnički faktor, standardizaciju i ocjenu prskalica. Učestvovao je na više međunarodnih i domaćih projekata. Neki od njih su projekti iz programa IPA prekogranične saradnje, Erasmus, kreiranje pedoloških karata, karte upotrebne vrijednosti zemljišta u više općina u BiH.