INOVACIONI CENTAR BANJA LUKA (ICBL)

Drago Gverić

Project manager

Drago Gverić ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u organizaciji, koordinaciji, nadzoru i upravljanju projektima i resursima, vođenju i implementaciji glavnih logističkih i komunikacijskih aktivnosti, kampanja javnog informiranja, aktivnosti promocije, organizaciji brojnih događaja, sajmova, okupljanja, konferencija, aktivnosti jačanja EU kapaciteta u BiH za različite sudionike.