WESTERN BALKANS INSTITUTE (WEBIN)

Jelena Nastić

Project manager

Nakon angažmana u Delegaciji Evropske unije u Beogradu, Evropskoj jedinici za ekonomsku i integracijsku politiku i Kancelariji Gospodarske komore Srbije za saradnju s EU, Jelena je radila u  European Consulting Group na upravljanju projektima i razvoju poslovanja u skladu sa tenderskim postupcima EU. Uključena je u izradu društveno-ekonomskih pregleda stanja, praćenje i procjenu situacije u obrazovanju, s mladima, u kulturi, istraživanju i zapošljavanju u Srbiji. Takođe je zanimaju međunarodne ekonomske migracije i sigurnost te učinkovitost pomoći. Od 2011. je izvršna direktorica Instituta Zapadnog Balkana, čije je sjedište u Beogradu. Takođe je trener po metodi TEACH team. Stručnjak je za osiguranje kvalitete u raznim projektima koje finansira EU. Kao obučeni stručnjak iz područja evropskih poslova, Jelena ima magisterij iz evropskih studija (smjer evropska međunarodna politika) sa Univerziteta u Maastrichtu u Holandiji, kao i diplomu više škole iz područja međunarodne ekonomije s fokusom na Evropsku uniju i Sjevernu Ameriku. Bila je na godišnjem popisu najboljih studenata u SAD; temeljem svojih rezultata dobila je stipendiju za dodiplomski program i diplomirala je kao najbolja u svojoj generaciji, a imala je kraljevsku stipendiju Ambasade Holandije za svoj master studij. Jelena ima sertifikat instituta PMI za voditelja projekta. Engleski jezik koristi na stručnom nivou, a francuski i španski koristi samostalno. Njen materinski jezik je srpski.