UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Jelena Rožić

MA

Jelena Rožić je viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci. Ova Kancelarija predstavlja središnju tačku za sve aktivnosti Univerziteta u vezi sa međunarodnim obrazovnim projektima, razmjenom studenata i osoblja, međunarodnom promocijom i predstavljanjem. Ona razvija i predlaže kratkoročne i dugoročne planove saradnje u zemlji i inostranstvu; učestvuje u uspostavljanju, sprovođenju i unapređenju međunarodne saradnje sa drugim univerzitetima, akademskim udruženjima, institucijama, ambasadama, fondacijama, organizacijama i drugima u zemlji i inostranstvu; učestvuje u pripremi i praćenju realizacije međunarodnih obrazovnih projekata i programa; upravlja bazom podataka svih univerzitetskih obrazovnih projekata, programa razmjene, bilateralnih sporazuma i članstva u univerzitetskim mrežama. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, seminarima, obukama i kontinuirano održava različite radionice i sesije. Bila je zamjenik koordinatora u 8 TEMPUS, 5 Erasmus+ CBHE  projekata i član tima u nekoliko TEMPUS i Erasmus+ CBHE  projekata, takođe je koordinirala/učestvovala u drugim međunarodnim projektima i bila koordinator 4 Erasmus Mundus projekta.