PLANTAŽE 13 JUL (PLANTAZE)

Jovana Kojić

MSc

Jovana Kojić je magistar nauka u području ishrane biljaka, a titulu je stekla na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, završila je specijalistički studij iz organske hemijske tehnologije, a diplomirala je hemijsku tehnologiju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Stalno je zaposlena u preduzeću „13. Jul Plantaže” Podgorica kao voditelj projekta za proizvodnju vina i alkoholnih pića u Sektoru za razvoj. Učestvuje u realizaciji naučnih i razvojnih projekata u vitikulturi i proizvodnji vina u preduzeću, a aktivno je učestvovala u projektima provođenim na državnom nivou koje je finansiralo Ministarstvo nauka u Crnoj Gori, kao i u projektima na međunarodnom nivou koji se provode u okviru programa EUREKA, COST, HORIZON2020. Objavila je oko deset radova u naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.