UNIVERZITET BIJELJINA

Jovana Vujić

Magistar

Jovana Vujić je stekla zvanje master filolog na odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena na Univerzitetu „Bijeljina“ u Bijeljini kao nastavnik stranog jezika, lektor i prevodilac univerzitetskog časopisa. Član je Centra za međunarodnu saradnju na pomenutom Univerzitetu. Oblasti njenog interesovanja su lingvistika i prevođenje.