SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Jurica Primorac

PhD

Jurica Primorac, docent na Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, uža oblast genetika, oplemenjivanje bilja, bisometrika. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te doktorirao na Univerzitetu u Zagrebu. Učestvuje u nastavi na fakultetu od početka rada. Sudjelovao je na više projekata implementiranih na fakultetu. Voditelj je ispred fakulteta za projekt NEXT koji je bio dio “IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme”, administrator projekta Life Ada (Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps- Danube- Adriatic Region) Tempus project EACEA N° 35/2012, voditelj ispred sveučilišta projekta MD.net (Mediteranska prehrana- Kad brend susreće ljude) finansiranog od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj i dio je Interrreg Mediteranean programa.