PLANTAŽE 13 JUL (PLANTAZE)

Katarina Pavičević

Suradnica za uzgoj voća

Katarina Pavićević je od 2018. godine zaposlena kao saradnica za uzgoj voća i vitikulturu u sektoru za istraživanje i razvoj poduzeća “13. Jul Plantaže”. Pohađa magistarski studij iz uzgoja voća, vitikulture i vinarstva na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  Takođe, učestvovala je u brojnim domaćim i međunarodnim projektima kao što su Erasmus, Cost, H2020 i objavila je nekoliko naučnih radova u časopisima i na konferencijama na temu poljoprivrede.