SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Leona Puljić

Ms.agr.

Leona Puljić, diplomirana inženjerka agronomije. Pohađa doktorski studij na prehrambenom fakultetu u Osijeku (Hrvatska). Područje rada: prehrambena tehnologija, tehnologija mesa i mlijeka, senzorne analize. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih projekata na fakultetu.