SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Marija Lasić

MS. Oec.

Marija Lasić diplomirana ekonomistica i diplomirana novinarka. Radi u području marketinga, upravljanja ljudskim resursima, ruralnog razvoja i ekonomije. Učestvovala je i predavala na više projekata na fakultetu. Radi na lektorisanju tekstova za fakultetsku web stranicu.