INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR TEHNOPOLIS (IECT)

Marijana Jovović

BSc

Marijana Jovović diplomirani je inženjer poljoprivrede. Diplomirala je na Biotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer biljna proizvodnja. Dobila je nekoliko stipendija. Kao student učestvovala je na raznim studentskim razmjenama u SAD, Grčkoj, Sloveniji i Bugarskoj. Trenutno je zaposlena u IPC Tehnopolis kao asistent na projektima.