UNIVERZITET AGRONOMSKIH NAUKA I VETERINARSKE MEDICINE BUKUREŠT (USAMV)

Marin Velcea

Phd

Marian Velcea, doktor nauka, stručnjak za patente, inženjer iz područja automatizacije, 30 godina u istraživanju; 21 knjiga/poglavlje knjige, 37 članaka, 27 učestvovanja na međunarodnim/domaćim događajima, 5 članstava, 26 domaćih i međunarodnih patenata.