PLANTAŽE 13 JUL (PLANTAZE)

Milena Mugoša

MSc

Milena Mugoša, magistar nauka iz područja uzgoja voća i vitikulture, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Od 2008. godine radi u preduzeću “13. Jul Plantaže” i stalno je zaposlena kao voditelj projekta za uzgoj voća i vitikulturu u sektoru za istraživanje i razvoj. Učestvuje u realizaciji mnogih naučnih i razvojnih projekata u preduzeću, kao i domaćih i međunarodnih naučnih projekata (H2020, EUREKA, IPA, ECPGR). Objavila je preko 25 radova u naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.