UNIVERZITET BIJELJINA

Milivoje Ćosić

Assistant professor

Milivoje Ćosić je doktor biotehničkih nauka. Od 2017. godine je docent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Bijeljina. Područje njegovog interesa je nauka o životinjama. Bavi se naučno-istraživačkim radom.