UNIVERZITET DONJA GORICA

MSc Sandra Tinaj

General Manager

Generalna direktorica na Sveučilištu Donja Gorica sa preko deset godina međunarodnog i domaćeg radnog iskustva. Učestvovalaje u mnogim međunarodnim i u preko 20 domaćih projekata i ispitivanja u Crnoj Gori. Vodila je nekoliko istraživačkih projekata.  na međunarodnom i domaćem planu. Posjeduje jake analitičke vještine, i za kvantitativnu i za kvalitativnu analizu. Vrlo odgovorna i dobro organizovana, odlučna u postizanju ciljeva. Ostvaruje odlične rezultate i u pojedinačnom i u timskom radu. Energičan, jak karakter i izvrsne komunikacijske vještine. Dobre rukovodne vještine i značajno rukovodno iskustvo kao viši analitičar i vođa tima u brojnim projektima UDG-a i CEED-a. Značajno iskustvo u koordinaciji administrativnih poslova, sprovođenju definisanih procedura, procedurama izvještavanja i sprovođenja i praćenja proračuna.