UNIVERZITET U TUZLI (UNTZ)

Nermin Suljanović

Profesor

Nermin Suljanović je redovni profesor i rukovodilac Katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina, gdje radi od 2004. godine. Diplomu osnovnog studija primio je na Univerzitetu u Tuzli 1997. a magistra 2001. godine. Doktorirao je elektrotehniku na Univerzitetu u Ljubljani, u Sloveniji, 2004. godine

U razdoblju od 2001. do 2004. godine bio je student doktorskog studija i istraživač na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. U 2015. i 2016. godini bio je član uredništva turskog časopisa za elektrotehniku i računalne znanosti. Objavio je više od 70 časopisnih i konferencijskih radova i 5 udžbenika.