SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Nikolina Kajić

Ms.agr.

Nikolina Kajić, diplomirana inženjerka agronomije. Područje rada biljna proizvodnja, botanika, prehrambena tehnologija. Pohađa doktorski studij na Prehrambenom fakultetu u Osijeku (Hrvatska). Učestvovala je kao administrator ili tehnički sekretar na više projekata na fakultetu.