UNIVERZITET AGRONOMSKIH NAUKA I VETERINARSKE MEDICINE BUKUREŠT (USAMV)

PhD. Adrian Asănică

Izvanredni profesor

Dr. Adrian Asănică je vanredni profesor, prodekan Fakulteta za hortikulturu, sa 17 godina iskustva u istraživačkom i obrazovnom radu.  On je pomolog s naročitim zanimanjem za gajenje otpornosti, ocjenu kultivara i odnos između plemki i podloge. Vodio je različite istraživačke projekte, a takođe je ekspert za  Odbor za hranu i poljoprivredu COST, konsultant za međunarodni projekt ERANETs, nacionalna osoba za kontakt za Era-IB, Susfood, EraNet Plus FACCE-JPI i dopisni član ASAS-a.