UNIVERZITET AGRONOMSKIH NAUKA I VETERINARSKE MEDICINE BUKUREŠT (USAMV)

PhD. Adrian Peticilă

Izvanredni profesor

Adrian PETICILĂ je vanredni profesor, istraživač i prodekan Fakulteta za hortikulturu. Adrian je specijalizovao za razmnožavanje biljaka, posebno za mikro-razmnožavanje i uopšteno proizvodnju voća. Koordinator je studentskog naučnog kruga  Hortus Academicus.