UNIVERZITET AGRONOMSKIH NAUKA I VETERINARSKE MEDICINE BUKUREŠT (USAMV)

PhD Ana Cornelia Butcaru

Pomoćni istraživač

Dr. Ana Butcaru je pomoćni istraživač u Istraživačkom centru za proučavanje kvalitete hrane i poljoprivrednih proizvoda u laboratoriju za uzgoj hrane s četiri godine iskustva u istraživanju u hortikulturi. Njena glavna istraživanja odnosila su se na područje organske proizvodnje voća, posebno jestivih ruža i valorizaciju proizvodnje voća putem sušenja i džemova. Takođe posjeduje kompetencije u informatičkim tehnologijama (prvostupnik i master kibernetike, informatike i ekonomske statistike; rukovoditeljica projekta koji razvija portal za hortikulturu).