CRNOGORSKA ASOCIJACIJA ZA NOVE TEHNOLOGIJE (MANT)

Prof. dr Radovan Stojanović

Profesor

Radovan Stojanović je redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu. Autor je i koautor više od 180 publikacija u međunarodnim časopisima i zbornicima radova s konferencija, citiran više od 190 puta prema aplikaciji SCOPUS-u i više od 500 puta prema aplikaciji Google Scholar. Koordinirao je ili pod-koordinirao 4 projekta TEMPUS, 2 NATO, 1 FP6, 1 FP7, 1 WUS i 1 projekt Svjetske banke, kao i 4 bilateralna i 5 domaćih projekata. Nominovan je kao ekspert u EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne aktivnosti i kulturu), EURAMET (Evropska udruga instituta za mjeriteljstvo) i Fond za inovacije i razvoj tehnologije Republike Makedonije. Član je naučnih odbora brojnih konferencija i časopisa angažovan je kao recenzent u vrlo priznatim časopisima u području njegovog interesa.