UNIVERZITET DONJA GORICA

Prof.dr Veselin Vukotić

Profesor

Profesor Veselin Vukotić je ekonomist, redoviti profesor i rektor Univerziteta Donja Gorica, kao i osnivač i nositelj ideje privatnog sveučilišta UDG. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a poslijediplomski studij završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirao. Završio je nekoliko specijalizacija u inozemstvu, od kojih su najvažniji programi u Engleskoj, Škotskoj i SAD, a naročito jednogodišnja specijalizacija na Unverzitetu Lomonosov u Moskvi, na Odsjeku ekonomske statistike i matematike. Univerzitetsku karijeru je počeo na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, gdje je biran u sva akademska zvanja od asistenta do redovnog profesora.

Popis njegovih radova i knjiga nalazi se na linku: www.vukotic.net.