UNIVERZITET DONJA GORICA

Prof.dr Vesna Maraš

Profesor

Vesna Maraš, doktorirala iz vitikulture-ampelologije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Srbiji, dekanica je Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, sigurnost hrane i ekologiju Sveučilišta Donja Gorica. Dr. Maraš je bila izabrana za naučnog savjetnika na Univerzitetu Crne Gore 2013. godine, a 2014. godine je izabrana u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu Donja Gorica. Predsjednica je Vijeća za naučno istraživanje Vlade Crne Gore i redovni član Akademije inženjerskih nauka Crne Gore. Za svoj istraživački rad i doprinos razvoju vitikulture i vinskog sektora u Crnoj Gori, dobila je nagradu za „Najuspješniju ženu u nauci u Crnoj Gori 2012. godine“ i za Pronalazača-inovatora za najuspješniji patent ili inovativno rješenje za 2014. godinu”. Godine 2016. osvojila je medalje Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo-WIPO za pronalazače za 7 odabranih klonova sorte Vranac. Učestvovala je i koordinirala domaće i međunarodne projekte u području vitikulture i proizvodnje vina (SEED.net; SEE-ERA.NET 91/01, COST ACTION FA 1003; projekti EUREKA; IPA projekt; bilateralna suradnja, itd.).