UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Radoslav Gajanin

Profesor

Radoslav Gajanin je rektor Univerziteta u Banjoj Luci. Doktorirao je 2003. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Republika Srbija. Trenutno je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Obavlja istraživanja u oblastima patologije i medicinske citologije. Prof. Radoslav Gajanin objavio je devet naučnih i stručnih nacionalnih knjiga, više od 100 radova u časopisima i na konferencijama, a učestvovao je i u mnogim istraživačkim projektima. Član je mnogih nacionalnih i međunarodnih medicinskih udruženja koja se bave patologijom. Član je Odsjeka za medicinske nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.