PLANTAŽE 13 JUL (PLANTAZE)

Sanja Radonjić

Enolog

Sanja Radonjić, enolog u glavnoj proizvodnji u vinariji „13. jul: Plantaže” od 2016. godine, sa iskustvom voditelja projekta u sektoru za istraživanje i razvoj od 2010. do 2016. godine. Takođe, pohađa doktorski studij enologije na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, u Sloveniji. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u istraživačkim i razvojnim projektima u preduzeću „13. jul: Plantaže” na domaćem i međunarodnom nivou (EUREKA, COST, ERASMUS, H2020…). Objavila je 21 rad u naučnim časopisima ili zbornicima radova s konferencija.