UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Tatjana Jovanović-Cvetković

Associate Professor

Tatjana Jovanović-Cvetković je doktorirala 2013. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Trenutno je vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje se bavi istraživanjima u oblasti vinogradarstva i vinarstva. Bila je učesnik na projektu FP7 – FOCUS BALKAN „Food Consumer Science in the Balkans: Frameworks, Protocols and Networks for a better knowledge of food behaviors (2008-2011)” kao član tima. Takođe je bila učesnik na projektima TEMPUS i ERASMUS+ na Univerzitetu u Banjoj Luci. Bila je koordinator projekta “Enolološki potencijal klonova Rajnskog rizlinga u ukrinskom vinogorju”.