CRNOGORSKA ASOCIJACIJA ZA NOVE TEHNOLOGIJE (MANT)

Vladimir Popović

MSc

Vladimir Popović je u procesu sticanja titule magistra elektronike, telekomunikacija i računara na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici. U procesnoj industriji radi više od četiri godine. Ima značajno iskustvo u integraciji novih 2G/3G/4G sistema, poboljšanju kapaciteta, rekonfiguraciji, testovima prijema i alarmima. Takođe je suosnivač nevladine organizacije MANT (Crnogorsko udruženje za nove tehnologije).