UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Vladimir Risojević

Assistant Professor

Vladimir Risojević je odbranio doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, 2014. godine. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Njegove oblasti interesovanja uključuju: obradu slike, računarski vid, mašinsko učenje i obradu signala. Autor je ili koautor dva udžbenika, poglavlja u monografiji više od 30 naučnoistraživačkih radova. Učestvovao je u više od 10 naučnoistraživačkih projekata. Učestvovao je u razvoju kurseva iz oblasti obrade signala, obrade slike i multimedije na sva tri ciklusa studija. Član je IEEE.