UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Željo Vaško

Profesor

Željko Vaško diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta iz Banje Luke. Trenutno je u zvanju redovnog profesora na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti Ekonomike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Koordinirao je jedan TEMPUS projekat na nivou Univerziteta iz Banje Luke i bio rukovodilac ili član projektnih timova u više od 30 istraživačkih i razvojnih projekata finansiranih iz domaćih i međunarodnih izvora. Ima bogato iskustvo u upravljanju projektima i javnoj administraciji. Bio je direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske u periodu 2001-2008 i direktor regionalne kancelarije Centralne banke Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Trenutno obavlja dužnost prodekana za naučno-istraživački rada i međunarodnu saradnju na Poljoprivrednom fakultetu.