UNIVERZITET BIJELJINA

Radmila Suzić

Assistant professor

Docentica Radmila Suzić ima doktorat iz primijenjene lingvistike i radi kao docentica na Univerzitetu Bijeljina u Bijeljini.

Uža naučna oblast dr Radmile Suzić je Metodologija nastave engleskog jezika, na temu kojeg je objavila više od 20 naučnih radova.

Uloga dr Suzić u ovom projektu je vezana za prevođenje na i sa engleskog jezika.