Novosti

25/05/2020

Predstavljanje projekta VIRAL na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci

U okviru Erasmus+  projekta BENEFIT (https://www.project-benefit.eu/), održan je trening seminar za nastavno osoblje na temu “Deep Learning in a Classrooom” u Banja Luci u periodu 19-20.12.2019. Domaćin sastanka bio je Elektrotehnički fakultet Univeziteta u Banja Luci. U okviru prvog dana sastanka predstavljen je i projekat VIRAL (https://www.project-benefit.eu/wp-content/uploads/2019/12/BENEFIT-Teacher-training-seminar-UNIBL-final.pdf) u cilju upoznavanja prisutnih sa planiranim aktivnostima na […]

PROČITAJ VIŠE
08/05/2020

Prezentacija projekta VIRAL na Univerzitetu Džemal Bijedić

Povodom obilježavanja 43. godine od osnivanja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, 14.2.2010. u prostorijama Fakulteta informacijskih tehnologija – FIT UNMO održana prezentacija međunarodnih projekata. Agromediteranski fakultet Mostar – UNMO je predstavio ERASMUS+ CBHE projekat “Vitalising ICT relevance in agricultural learning” – VIRAL. Tom prilikom predstavljeni su glavni i specifični ciljevi projekta, partneri u implementaciji, kao i radni paketi. Ukazano je […]

PROČITAJ VIŠE
08/05/2020

Predavanje „Poljoprivreda i informaciono komunikacione tehnologije“

U sklopu projekta VIRAL, finansiranog sredstvima Evropske unije kroz program Erasmus +, na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci, održano je predavanje na temu „Poljoprivreda i informaciono komunikacione tehnologije“. Predavanje je održao dr. Srđan Krčo, koji je sudionicima prenio svoje znanje iz ovog područja. Karijera dr. Srđana Krče počinje u Novom Sadu gdje je doktorirao u […]

PROČITAJ VIŠE
08/05/2020

Partneri projekta VIRAL zajedno na novom projektu

Zahvaljujući konzorcijumu projekta VIRAL “VITALISING ICT RELEVANCE IN AGRICULTURAL LEARNING”, finansiranog sredstvima Evropske unije kroz program Erasmus+, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je nosilac jednog od 5 projekata koji će se finansirati u okviru pilot-programa “Sinergija” Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Konkursom je odabrano 5 projekata kojima će […]

PROČITAJ VIŠE
08/05/2020

Stepen upotrebe IKT u nastavnom procesu

U toku su aktivnosti na radnom paketu jedan (WP1) projekta VIRAL, u okviru koga se realizuje sprovođenje anketa za studente i nastavnike. Rezultati istraživanja treba da ukažu na stepen upotrebe IKT (inofrmaciono komunikacijskih tehnologija) u nastavnom procesu na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i Rumuniji, Holandiji i Sloveniji. Istraživanje treba […]

PROČITAJ VIŠE
29/04/2020

Započela implementacija projekta VIRAL

U drugoj polovini 2019. godine od ukupno 833 prijavljenih projekata u okviru Erasmus+ programa, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu Evropske komisije u Briselu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA), odabrala je 163 projekta koja će direktno finansirati. Među njima se našao i projekat pod nazivom „Vitalising ICT Relevance in Agriculture […]

PROČITAJ VIŠE