29/04/2020

Započela implementacija projekta VIRAL


U drugoj polovini 2019. godine od ukupno 833 prijavljenih projekata u okviru Erasmus+ programa, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu Evropske komisije u Briselu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA), odabrala je 163 projekta koja će direktno finansirati. Među njima se našao i projekat pod nazivom „Vitalising ICT Relevance in Agriculture Learning – VIRAL“.

Projekat VIRAL je prvi prijavljeni projekat pod koordinacijom Univerziteta u Banjoj Luci, a u saradnji sa još 16 partnera iz 6 država. Partneri na projektu su: Sveučilište u Mostaru, BiH;  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, BiH; Univerzitet u Tuzli, BiH; Univerzitet Bijeljina, BiH;  Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora; Wageningen University & Research, Holandija; University of Maribor, Slovenija; University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Rumunija;  Agro voće d.o.o., BiH; Jafa komerc d.o.o., BiH; 13. jul Plantaže a.d., Crna Gora; Institut za Zapadni Balkan, Srbija; Inovacioni i preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora; Inovacioni centar Banja Luka, BiH; Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak, BiH i Udruženje za nove tehnologije Crne Gore, Crna Gora.

Opšti cilj projekta VIRAL je podrška saradnji univerzitetskog i poslovnog sektora podsticanjem upotrebe informaciono kumunikacionih tehnologija (IKT) kroz poljoprivredni sektor u zemljama zapadnog Balkana, kako bi se postigla željena integracija poljoprivrede i inženjerstva. Razvojem IKT šire se mogućnosti njihove upotrebe u poljoprivrednom sektoru, a samim tim se podstiče i olakšava održivost tog sektora.

Početkom 2020. godine započela je implementacija projekta organizacijom prvih aktivnosti – kick-off sastanka i uvodne konferencije projekta. Kick-off sastanak je poslužio za definisanje osnovnih načela rada na projektu, dinamiku aktivnosti u predstojećem periodu kao i za analizu najznačajnijih segmenata realizacije projekta.

Nakon sastanka uslijedila je uvodna konferencija koja se održala na Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, na kojoj su stručnjaci iz Holandije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predstavili pregled stanja IT i poljoprivrednog sektora, kao i rezultate različitih istraživanja i primjene IT-a u ovom području.

„Projekat ima za cilj i da ojača poziciju studenata poljoprivrede jer kroz određeno neformalno, dodatno obrazovanje u ovoj oblasti željeli bismo da smanjimo jaz između onog što oni dobijaju kao znanje na poljoprivrednim fakultetima i onoga što se danas traži u savremenom agraru”, rekao je profesor Miljan Cvetković, koordinator projekta.

Projekat VIRAL, ukupne vrijednosti blizu 900.000 EUR odobren je u sklopu programa Erasmus+ u području “Jačanje odnosa između visokoškolskih institucija i šireg ekonomskog i socijalnog okruženja” i traje tri godine.