25/05/2020

Predstavljanje projekta VIRAL na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci


U okviru Erasmus+  projekta BENEFIT (https://www.project-benefit.eu/), održan je trening seminar za nastavno osoblje na temu Deep Learning in a Classrooom u Banja Luci u periodu 19-20.12.2019. Domaćin sastanka bio je Elektrotehnički fakultet Univeziteta u Banja Luci. U okviru prvog dana sastanka predstavljen je i projekat VIRAL (https://www.project-benefit.eu/wp-content/uploads/2019/12/BENEFIT-Teacher-training-seminar-UNIBL-final.pdf) u cilju upoznavanja prisutnih sa planiranim aktivnostima na projektu i potencijalne međuprojektne saradnje.