08/05/2020

Stepen upotrebe IKT u nastavnom procesu


U toku su aktivnosti na radnom paketu jedan (WP1) projekta VIRAL, u okviru koga se realizuje sprovođenje anketa za studente i nastavnike.

Rezultati istraživanja treba da ukažu na stepen upotrebe IKT (inofrmaciono komunikacijskih tehnologija) u nastavnom procesu na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i Rumuniji, Holandiji i Sloveniji.

Istraživanje treba da ukaže i na dalje mogućnosti upotrebe IKT kako bi se nastavni proces unapredio i učinio efikasnijim, te studentima omogućilo lakše usvajanje znanja i veština koje im mogu pomoći u daljem profesionalnom angažmanu.

Zahvaljujemo se svima koji su uzeli učešće u istraživanju popunjavanjem ankete. Ankete možete pronaći na linkovima

Projekt VIRAL provodi se u sklopu programa Erasmus+ i finansiran je sredstvima Evropske unije.