16/06/2023

„Agriculture for Life, Life for Agriculture” – dvanaesti put zaredom


U periodu od 08-10.06.2023. godine, Univerzitet za poljoprivredu i veterinu iz Bukurešta, je organizovao međunarodnu konferenciju pod nazivom „Agriculture for Life, Life for Agriculture”. Konferencija se održava 12. put zaredom. Ove godine, učešće na konferenciji je uzeo i coordinator projekta VIRAL prof.dr Miljan Cvetković. Profesor Cvetković je kao predavač po pozivu u okviru sekcije za Hortikulturu, prezentovao rad pod nazivom “Digital technologies integration in modern orchards – opportunities and challenges”. Rad predstavlja prezentaciju upotrebe opreme nabavljene kroz projekat VIRAL u voćnjacima Poljoprivrednog fakulteta. U radu se posebno analiziraju prednosti koje upotreba ove oprme donosi, ali i izazove koji se javljaju pri njenoj upotrebi. Rad je izazvao veliki interes prisutnih učesnika. Na konfereciji je učeće uzeo veliki broj učesnika iz evropskih zemalja i Kine.  Konferencija je bila odlična prilika za uspostavljanje novih kontakta i razvoj saradnje.