20/09/2023

VIRAL u Regensburgu


U periodu 10-12.09.2023. godine u Regensburgu (Nemačka) održana je konferencija pod nazivom “A New Vision for European Cooperation”. Konferenciju je organizovala nemačka agencija za akademsku razmenu (DAAD German Academic Exchange Service). Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika iz preko deset zemalja. Cilj konferencije je bio razmena stečenih iskustava u dosadašnjoj realizaciji projekata iz poziva Erasmus+. Razgovarano je i o novim pozivima sa akcenatom na povezivanje i definisanje novih projektnih ideja. Predstavnici agencije su promovisali i mogućnosti saradnje i razmene kroz njihove programe. Konferencija je omogućila razmenu dosadašnjih iskustava ali i uspostvaljanje saradnje sa pripremu novih projekata u narednom periodu.