07/07/2023

VIRAL projekat završava realizaciju radionicom u Banjoj Luci


U periodu 19-20.07.2023. u Banjoj Luci će biti održan završna radionica u sklopu projekta VIRAL (VIRAL_Agenda Banja Luka). Domaćin sastanka je Univerzitet u Banjoj Luci. Sastak će biti prilika za analizu ostvarenih rezultata na projektu, kao i razgovor o budućim zajedničkim aktivnostima u ovom sektoru. U prvi plan radionice biće mladi saradnici koji se aktivno bave upotrebom ICT u poljoprivredi. Na sastanku će se razgovarati o pripremi završnog narativnog i finansijskog izveštaja. Drugi dan sastanka posvećen je terenskim aktivnostima u okviru kojih će se učesnici upoznati sa upotrebom ICT u redovnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Učesnici će imati prilike da se upoznaju i sa upotrebom opreme nabavljene preko projekta VIRAL kao i aktivnostima na projektu Smart Water koji realizuje Poljoprivredni fakultet.