17/08/2023

VIRAL projekat uspešno priveo kraju realizaciju aktivnosti


U periodu 19-21.07.2023. godine u Banjoj Luci je održana završna radionica u sklopu projekta VIRAL. Domaćin sastanka bio je Univerzitet u Banjoj Luci. Sastanak je bio prilika za analizu ostvarenih rezultata na projektu, kao i razgovor o budućim zajedničkim aktivnostima u ovom sektoru. Učesnike radionice je na početku pozdravila prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof.dr Milica Balaban. Okupljenima se obratio i prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Poljoprivrednog fakulteta Branimir Nježić. U toku radionice predstavljen je nacrt izveštaja aktivnosti realizovanih tokom trajanja projekta. Sanja Kovačević je učesnike upoznala sa dinamikom pripreme i izrade finalnog narativnog izveštaja, dok je prof.dr Tamara Stojanović govorila o finansijskim aspektima izveštavanja, sa osvrtom na rezultate revizije u predhodnom periodu. Navedeni izveštaji su jednoglasno usvojeni od strane članova upravnog odbora projekta. Poseban segment radionice predstavljao je deo posvećen mladim istraživačima koji se aktivno bave pitanjima upotrebe IKT u poljoprivredi. Stevan Čakić je govorio o mogućnostima upotrebe savremenih tehnologija na farmama domaćih životinja (Prezentacija 1). O analizi mikroskopskih fotografija putem veštačke inteligencije govorio je Boris Malčić (Prezentacija 2), dok je o sličnoj tematici sa primenom u detekciji insekata govorila Jelena Matijaš (Prezentacija 3). Iz prezentacija Ivana Jovovića (Prezentacija 4) učesnici su mogli saznati više o upotrebi IoT u voćarskoj proizvodnji. Kakav je značaj filterisanja fotografija u poljoprivredi, moglo se više saznati iz prezentacije Mihajla Đukić (Prezentacija 5), a o mogućnosti upotrebe automatizovane zamke za insekte iz prezentacije Vuka Pavića (Prezentacija 6). Učesnici završnog sastanka su imali prilike da se upoznaju i sa upotrebom IKT u proizvodnim voćnjacima, kao i na eksperimentalnom dobru Poljoprivrednog fakulteta. Radionica je završena razgovorima o mogućnostima dalje saradnje u narednom periodu.