31/05/2021

Alisa Hadžiabulić predstavila rezultate istraživanja u okviru WP1 na skupu Agrores 2021


U sklopu X Međunarodnog naučnog simpozijuma i XXVI savjetovanja inženjera poljoprivrede Republike Srpske AGRORES 2021, rezultati istraživanja u okviru Erasmus+ VIRAL projekta prezentovani su u formi rada pod nazivom “Comparative analysis of University-business cooperation in agriculture in the Western Balkans and EU”. Istraživanja su deo aktivnosti u okviru radnog paketa WP1. Rad je predstavila Alisa Hadžiabulić, sa Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar. Prezentacija rada na linku