10/02/2023

Čitava godina “na dlanu”


Najznačajnije aktivnosti na projektu VIRAL predstavili smo u najnovijem broju VIRAL “Bulletin 2022”. Sve što je urađeno tokom predhodne godine, kao i rezultati koji su tom prilikom ostvareni, prikazani su u informativnom formatu, dok više podataka možete pronaći u linkovima ispod tekstova ili na sajtu projekta. U materijalu možete naći i stručne tekstove naših saradnika, koji predstavljaju uvodni deo obimnijeg materijala koji je dostupan u “Priručniku za edukatore” (priručnik je dostupan u elektronskoj i štampanoj verziji). Nadamo se da će vam ovaj informator približiti aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta VIRAL. U želji da će to ujedno biti i podstrek za buduću saradnju, srdačno Vas pozdravljamo.