02/11/2021

Dostignuća i izazovi upotrebe IKT u poljoprivredi


Konferencijski deo SmAgTech Expo događaja počinje 16.11.2021. godine, plenarnom sesijom sa početkom u 11.00h. Ukupno će biti predstavljeno četri savremene teme u trajanju od po 30 minuta. Pitanja predavačima će biti moguće postaviti nakon predavanja. Više informacija o predavačima i temama pogledajte na materijalima u prilogu.